Hall vs Hutt

Hall vs Wickerdicks

I Smell Bull vs Frisco Pigs

I Smell Bull vs Flight Risk

I Smell Bull vs Flight Risk

Hall vs Hutt

I Smell Bull vs Bulls Hitters

Hall vs Orphans

Hall vs Greenwood

I Smell Bull vs Frisco Pigs